ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประภาพร โค้งอาภาส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561,08:41  อ่าน 339 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประภาพร โค้งอาภาส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561,08:39  อ่าน 429 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : ว่าที ร.ต.ธมนวรรณณ์ จรัญธนเสกฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2560,09:28  อ่าน 349 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ ที่เมืองทองธานี
ชื่ออาจารย์ : นางมาลี ลิมานันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2557,15:22  อ่าน 1308 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคที่ จ.เพชรบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางอุษา โพธิ์แก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2557,15:11  อ่าน 583 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 1.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การปั้นดินน้ำ ปฐมวัย เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคที่ จ.เพชรบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางวนิดา ขามชู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2557,14:47  อ่าน 691 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี "ปี 2556"
ชื่ออาจารย์ : นางอุษา โพธิ์แก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2557,13:08  อ่าน 585 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี "ปี 2556"
ชื่ออาจารย์ : นางสุชาดา เทพสงวน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2557,13:07  อ่าน 610 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี "ปี 2556"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันยนันท์ ภัทรเจริญลักษณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2557,13:05  อ่าน 573 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2.รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางวนิดา ขามชู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2557,13:02  อ่าน 654 ครั้ง
รายละเอียด..