ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ระดับเขตภาคกลางและภาคตะวันออก
ชื่ออาจารย์ : นายวิชาญยุทธ มะณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561,08:47  อ่าน 211 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประภาพร โค้งอาภาส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561,08:41  อ่าน 175 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประภาพร โค้งอาภาส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561,08:39  อ่าน 189 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึก
ชื่ออาจารย์ : นายวิชาญยุทธ มะณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561,08:30  อ่าน 193 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : ว่าที ร.ต.ธมนวรรณณ์ จรัญธนเสกฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2560,09:28  อ่าน 221 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลการแข่งขันประดิษบ์เศษวัสดุเหลือใช้(ถุงพลาสติก) SAMTECH นิทัศน์
ชื่ออาจารย์ : นางภัคมนตร์ เจริญสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2557,10:05  อ่าน 533 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ ที่เมืองทองธานี
ชื่ออาจารย์ : นางมาลี ลิมานันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2557,15:22  อ่าน 1143 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคที่ จ.เพชรบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางอุษา โพธิ์แก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2557,15:11  อ่าน 470 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 1.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การปั้นดินน้ำ ปฐมวัย เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคที่ จ.เพชรบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางวนิดา ขามชู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2557,14:47  อ่าน 537 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี "ปี 2556"
ชื่ออาจารย์ : นางอุษา โพธิ์แก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2557,13:08  อ่าน 476 ครั้ง
รายละเอียด..