ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลนักเรียน ( 10 มิถุนายน 2560 )

 

                 ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน/ นักเรียน (ปีการศึกษา พ.ศ.2560)

 

รวม

จำนวนห้องเรียน

ชาย

หญิง

อ.1

4

88

84

172

อ.2

5

76

63

139

รวม

9

164

147

311

ป.1

5

98

96

194

ป.2

5

104

84

188

ป.3

5

108

115

223

ป.4

5

127

96

223

ป.5

5

101

112

213

ป.6

5

122

104

226

รวม

30

660

607

1,267

ม.1

3

88

70

158

ม.2

3

84

61

145

ม.3

3

76

64

140

รวม

9

248

195

443

น.ร.ทั้งหมด

48

1,072

949

2,021

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559