ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลการใช้โปรแกรมสำนักงาน MS-WORD 2010,MS-EXCEL 2010. (มัธยมต้น) SAMTECH นิทัศน์
ชื่อนักเรียน : นายก่อเกียรติ จุลเกตุ ชั้น ม.3/3
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2557,09:56   อ่าน 682 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ (มัธยมต้น) SAMTECH นิทัศน์
ชื่อนักเรียน : นางสาวพันธ์ทิพย์ นวลสนิท ชั้น ม.3/1,นางสาวอริสา หงษา ชั้น ม.3/1
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2557,09:52   อ่าน 685 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลแข่งขัน Sudoku
ชื่อนักเรียน : นายเจษฎา จันทร ชั้น ม.3/1,นายมนัสชัย ทองธรรมชาติ ชั้น ม.3/1
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2557,09:47   อ่าน 686 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลการแข่งขันประดิษบ์เศษวัสดุเหลือใช้(ถุงพลาสติก) SAMTECH นิทัศน์
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปฐวี ถิตานนท์ ชั้น ม.3/1,นางสาวนิตยา ชัยพิมพ์พร ชั้น ม.3/1,นางสาวชิดชนก เสน่ห์วงศ์ ชั้น ม.3/1
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2557,09:31   อ่าน 704 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลการแข่งขันการจัดดอกไม้ \\
ชื่อนักเรียน : นางสาวศดานันท์ ลัพธะลักษณ์ ชั้น ม.3/2,เด็กหญิงจันทนา นพวรรณ์ ชั้น ม.2/1
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2557,09:26   อ่าน 651 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลการกล่าวสุนทรพจน์เรื่อง\"บทบาทของเยาวชนไทยภายใต้ร่มพระบารมี\" (มัะยมต้น) SAMTECH นิทัศน์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงบุศรินทร์ สุขเอมโอฐ ชั้น ม.2/2
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2557,09:10   อ่าน 816 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ ที่เมืองทองธานี
ชื่อนักเรียน : จากซ้ายมือ.เด็กชายนิติพงษ์ แก้วพลงาม,เด็กหญิงอรทัย สุขสะราญ,เด็กชายมงคล แสงเมธารัตน์
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2557,17:36   อ่าน 733 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.1-ม.3 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่ จ.เพชรบุรี
ชื่อนักเรียน : จากซ้ายมือ.เด็กหญิงกนกกร กลิ่นดี,เด็กหญิงพลอยไพลิน เจริญสุข,เด็กหญิงวิรัชชา นุ่มทองคำ
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2557,17:33   อ่าน 896 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่ จ.เพชรบุรี
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอิทธิพล กันปี
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2557,17:28   อ่าน 1064 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่ จ.เพชรบุรี
ชื่อนักเรียน : จากซ้ายมือ.เด็กชายธนากร ผูกจิต,เด็กหญิงสุวนันท์ มณีนะ
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2557,17:26   อ่าน 1120 ครั้ง