กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวญาณิศา ทองพูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายกฤษณะ รุ่งเรือง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายศุภมิตร โคตรชา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2