ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โรงเรียนวัดแพรกษา ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน จากครูสู่ศิษย์ เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยบนประสบการณ์ความคิดเก็นซึ่งกันและกันระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ไห้ได้มีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลบาน และได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2561,16:50   อ่าน 1136 ครั้ง